Podporte nás

 

Prosíme o príhovorné modlitby za Evanjelickú materskú školu,                                                                                       za deti, rodičov a zamestnancov.

Finančne nás môžete podporiť na čísle účtu:

OTP Banka Slovensko, č. ú. : 905 72 65/5200,     V.S. 111

Vážení rodičia a priaznivci Evanjelickej materskej školy!

Blíži sa čas, kedy sa budete rozhodovať komu poukážete svoje 2 % zo zaplatenej dane z Vašich príjmov.
Budeme veľmi vďační, keď ich podarujete práve našej materskej škole.
Tento rok môžete svoje 2 % poukázať Evanjelickej materskej škole priamo cez naše Združenie rodičov pri Evanjelickej materskej škole Muškátová 7, 040 11.

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane" bude
k dispozícii v materskej škole, alebo na web stránke Evanjelickej materskej školy: vyhlasenie-fo-2015-verzia11.pdf

Ďakujeme vopred za ústretovosť a ochotu pomôcť materskej škole!


Údaje o prijímateľovi:
 
Združenie rodičov pri Evanjelickej materskej škole
Muškátová 7, 040 11 Košice

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42244200

 

Ďakujeme!


Ochotného darcu miluje Boh.

2.Korintským 9:7


Naši podporovatelia:


impressa.jpg              women-s-club.jpg          logo.png

mczapad.jpg

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url podporte-nas/

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = podporte-nas/
¤ ×