Kontakt

Evanjelická materská škola
Muškátova 7
040 11 Košice

Tel.: 1.tr. 0911 900 870  
         2.tr. 0903 340 640
E-mail: msevanke@gmail.com
Zriaďovateľ
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Košice – Terasa
Toryská 1/D
040 11 Košice

Tel.: 0911 158 322 (Po-Pia: 9:00-13:00)
Web: www.terasa.sk
E-mail: kosice-terasa@ecav.sk

Bankové spojenie: Evanjelická materska skola,
OTP banka SK, č.u. 9057265/5200, VS:111

Ako nás nájdete?

Nachádzame sa v centrálnej časti košického sídliska Terasa v mestskej časti Západ, blízko križovatky hlavných dopravných tepien (Toryská ul., Trieda SNP). V tesnej blízkosti EMŠ je dostatok parkovacích miest pre autá (Pražská ul.). Spojenie električkou je z Triedy SNP, autobusom a trolejbusom z Toryskej ul. (oproti nákupnému centru Galéria). Budova EMŠ je prízemná a nachádza sa v centrálnom vysunutom pavilóne budovy štátnej MŠ (hľadajte modrý plot).

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url kontakt/

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = kontakt/
¤ ×