Poďakovanie

Ďakujeme všetkým rodičom, dobrodincom menovaným aj nemenovaným za podporu našej materskej školy v školskom roku 2018/2019!

Ďakujeme za modlitby, finančnú, praktickú pomoc a za Vašu priazeň!

Ďakujeme darcom 2% zo zaplatenej dane, ktorí sa rozhodli pre našu materskú školu!

Ďakujeme firme GrownApps /rodina Melichová/ za poskytovanie a financovanie reklamného materiálu ku výročiu založenia materskej školy a počas celého školského roka. Za kalendáriky, bulletiny, záložky atd. Ďakujeme za spravovanie web stránky EMŠ.

Ďakujeme Detskej organizácii Fénix Košice Západ za spoluprácu a podporu pri aktivitách obohacujúcich trávenie voľného času našich detí.

Ďakujeme panu Libovi Petrovi za finančný príspevok na maliarske práce v EMŠ v sume 500,- eur.

Ďakujeme rodine Brtáňovej za milodary, za poskytnutie autodopravy, materiálu na občerstvenie!

Ďakujeme rodine Chválovej za pravidelné milodary pre EMŠ!

Ďakujeme Medzinárodnému klubu žien Women´s Club of Bratislava, or IWCB za finančný dar našej materskej škole v sume 4. 218,-eur na nákup nábytku, rehabilitačných pomôcok, uterákov pre deti, nových prestieradel na ležadla.

Ďakujeme za praktickú pomoc:

  • Pánu Staroňovi, pánu Mittelmannovi, pánu Hrabovskému za udržbárske práce
  • Starému otcovi Fabricimu za niekoľkonásobné kosenie školských záhrad!
  • Pánu farárovi Kolárovskemu s manželkou za pravidelné vyučovanie náboženstva a za realizovanie projektu pre rodičov „Rozhovory o rodičovstve“!
  • Pani Alene Kolárovskej a Kataríne Fabriciovej za vedenie detského spevokolu „Muškátiky“!
  • Pani Písečnej za starostlivosť o komunitnú záhradku v areáli EMŠ!
  • Kazateľovi Bratskej jednoty babtistov  pánu Dodovi Michalcovi a pani Agi Fedoriakovej za vedenie aktivity pre deti „Biblické príbehy“.

Ďakujeme Strednej odbornej škole technickej na Kukučínovej ul.v Košiciach  predovšetkým pánu riaditeľovi PhDr. Pituchovi za obstaranie pekných červených, bodkovaných sukničiek na vystúpenie pre dievčatá z 2.triedy.

Pánu riaditeľovi PhDr.Pituchovi  ďakujeme za jeho ochotu a snahu pomáhať našej materskej škole!

Važení rodičia, starí rodičia a priaznivci našej materskej školy!
Všetkým Vám, ktorí ste poukázali 2% zo svojej zaplatenej dane našej materskej škole cez Združenie rodičov pri Evanjelickej materskej škole úprimne ďakujeme!

Ďakujeme rodičom, ochotným darcom, dobrodincom za každú pomoc Evanjelickej materskej škole v školskom roku 2012/2013!

Ochotného darcu miluje Boh!

šk.rok: 2014/2015

Ďakujeme všetkým našim dobrodincom, ktorí sa rozhodli darovať svoje 2% zo zaplatenej dane našej materskej škole!
Srdečná vďaka!

Ďakujeme pánu Fabricimu staršiemu /dedkovi Ninky Bérešovej/ za pokosenie školských dvorov.
Pánu Puškášovi ďakujeme za požičanie benzínovej kosačky!

Ďakujeme pani Paťke Melichovej - mamke Marínky z malej triedy za krásny návrh škôlkárskeho kalendárika na rok 2015! Za tu milú húseničku!

ĎAKUJEME pani Ruščákovej Martine - mamke Tomáška z veľkej triedy a pani Bodonskej Janke - mamke Riška z malej triedy za krásne karnevalové torty.
Boli nielen krásne ale aj chutné!

Pani Bodonskej ďakujeme aj za vianočnú tortu s tučniakom!

ĎAKUJEME panu Pástorovi - ockovi Adamka z malej triedy za poskytnutie kancelárskeho papiera a za finančný dar pre EMŠ!

Rodine Písečných ďakujeme za zakúpenie a donášku posypovej soli pre potreby EMŠ.

Panu Magdolenovi - ockovi Jonáška a Karolínky z malej aj veľkej triedy ďakujeme za pravidelné preposielanie informácií pre rodičov!

Pani Študencovej - mamke Miška z veľkej triedy ďakujeme za doplňovanie vebstránky EMŠ aj s jedálnym lístkom.


šk.rok: 2013/2014

Ďakujeme všetkým, ktorí poukázali svoje 2% zo zaplatenej dane našej materskej škole cez Združenie rodičov pri Evanjelickej materskej škole.

VEĽKA VĎAKA!

Ďakujeme s.r.o. Stavomat pánu Ing.Brucknerovi /bývalému rodičovi našej MŠ/ za darovanie interiérových farieb na vymaľovanie chodieb EMŠ.

Ďakujeme ockovi Miška Lévyho z 2.triedy za dovoz piesku do pieskovísk.

Ďakujeme pani Kiráľovej - sestre z CZ ECAV Košice -Terasa, za zakúpenie zeminy na úpravu kvetinových záhonov pred materskou školou.

Ďakujeme Ing. Adriane Némethovej za ochotnú pomoc pri príprave projektu EMŠ ku žiadosti o grant z Fondu zdravia n.f. Košice. Projekt má názov "Olympijský semafor".

Ďakujeme pani Ľudmile Sabolovej - sestre CZ ECAV Košice -Terasa za bezplatné vypracovanie rozpočtu na opravu strechy na objekte EMŠ.

Ďakujeme:

rodine Smatanovej za zakúpenie rádiomagnetofónu pre 2.triedu

pani Mesárošovej za zimnú výzdobu tried a zaobstaranie karnevalových tôrt

rodine Mackovej za zakúpenie džúsov pre deti na karnevalovú hostinu

rodine Tomášikovej za bezplatné poskytnutie Skipasu pre deti na lyžiarskom kurze v Kavečanoch

rodine Čverčkovej za finančný milodar pre EMŠ

pani Študencovej za doplňovanie webovej stránky EMŠ

pánu Tverďákovi za právne poradenstvo pri zmene Stanov Združenia rodičov pri EMŠ a ich vypracovanie

pánu Magdolenovi za pravidelné preposielanie informačných mailov rodičom

rodine Lorincovej za podarovanie umývačky riadu

VŠETKÝM KTORÍ NA NÁS MYSLIA V MODLITBÁCH

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url dakujeme/

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = dakujeme/
¤ ×