Aj tento rok odvážlivci z našej materskej školy spali jednu noc s pani učiteľkami. Tohtoročná mala názov "DÚHOVÁ NOC". Hlavnou aktivitou bolo maľovanie farbami na fóliu, ktorá bola obtočená okolo domčeka, mostíka a kovovej konštrukcie na šk. dvore.

Ďakujeme Bohu, že počas aktivity nám vykuklo aj slnko. Deti mali radosť z maľovania, chválili sa čo namaľovali, tešili sa zo svojich výtvorov. A nakoniec svojimi dlaňami rozotreli namaľované obrázky. Deťom sa páčila aj hra "loptičková vojna", v ktorej prehadzovali loptičky zo svojej strany na stranu druhého družstva. Keď sa zotmelo, deti hľadali pomocou baterky farebné kamienky -"diamanty" vo vestibule. Deti boli nadšené z "prespávačky" a určite si odniesli nezabudnuteľné zážitky. J