V nedeľu 24.júna sme slávnostne ukončili školský rok. Piesňami o Božej láske, o tom že Pán Ježiš ľúbi všetky deti na svete, africko-anglickou piesňou Kumbaya a modlitbami, sme ďakovali Pánu Bohu za jeho lásku k nám, za jeho ochranu a vedenie počas celého školského roka. Poslednú z piesní Kumbaya sme spievali pre našu kamarátku Pendaeli Pedro z ďalekej Afriky-Tanzánie, ktorú nám Pán Boh postavil do cesty aby sme jej pomáhali. Škoda, že na vystúpenie nemohli prísť všetky deti zo škôlky. Bolo by nám veselšie.