Adaptácia dieťaťa pri nástupe do materskej školy je častá téma rodičov aj učiteliek materských škôl. Skoro každé dieťa časom navštevuje materskú školu a prechádza z čisto domáceho prostredia do úplne iného „sveta“. 

Na adaptáciu dieťaťa vplývajú rôzne faktory ako sú fyzický vek dieťaťa pri nástupe, osobnostné predpoklady a povaha dieťaťa, ale aj samotní rodičia a učitelia. 

Orientačná fáza

Dieťa pri nástupe do materskej školy prechádza niekoľkými fázami. Najskôr je to orientačná fáza, počas ktorej je dieťa najmä v úlohe pozorovateľa. Väčšinou nie je veľmi zhovorčivé, ak rozpráva, tak veľmi potichu, jednoslabične. Počas tohto obdobia nemá chuť sa hrať a väčšinou ani jesť. V domácom prostredí býva dieťa často viac unavené ako zvyčajne, spracováva nové dojmy. Preto ho počas prvých dní v škôlke priveľmi nezaťažujte ďalšími aktivitami.

V tejto fáze by mal byť dieťaťu nápomocný učiteľ aj rodič. Rodič by mal byť pripravený kedykoľvek prísť pre dieťa ak učiteľka usúdi, že sa dieťa prvé dni veľmi trápi. Poldenná dochádzka u detí, ktoré odlúčenie od rodiča a domova znášajú veľmi ťažko, je určite prospešná. Niekedy stačí takúto dochádzku nastaviť len počas prvých pár dní. Snažte sa vyhnúť prerušeniu dochádzky dieťaťa počas adaptačného obdobia. Nie je dobré pridlho sa s dieťatkom lúčiť a prenášať na neho vlastný smútok z odlúčenia. Učiteľka v materskej škole má rovnako neľahkú úlohu ako rodič. Snaží sa trpezlivo zoznamovať dieťa s novým prostredím a pravidlami, vhodnou formou sú hry a zábavné aktivity. Ak má dieťatko so sebou obľúbenú vec alebo hračku, dbá na to, aby ju malo stále pri sebe.

Kontaktuje sa s rovesníkmi

Počas druhej fázy dieťa uskutočňuje prvé pokusy o nadviazanie kontaktu s rovesníkmi, začína viac komunikovať a snaží sa občas presadiť. Ešte stále málo je a vyberá si len jedlá, ktoré pozná z domu. Doma môžete u dieťatka pozorovať častú zmenu nálad, pôsobí nevyrovnane a má problém ak sa chcete z domu vzdialiť. Rodič by mal rešpektovať takéto správanie, mal by byť chápavý a tolerantný. Podporujte priateľstvá zo škôlky, napríklad na ihrisku. Určite neprerušujte pobyt v materskej škole. Učiteľka upevňuje pravidlá a snaží sa predchádzať konfliktom detí.

V ďalšej fáze procesu adaptácie je už dieťa pokojnejšie a začína nadväzovať prvé kontakty s rovesníkmi. V nových priestoroch sa už pohybuje istejšie, začína chápať prvé pravidlá a jesť svoje obľúbené jedlá. Teraz je správny čas nechať dieťa v materskej škole na celý deň. Nezabudnite to však dieťaťu oznámiť, aby vás nečakalo skôr. Dôležité je tiež zostať zásadový a zmenu dochádzky z poldennej na celodennú dôkladne dodržať. Doma je dieťa ešte stále telesne vyčerpané. Učiteľka môže  zapájať dieťa do aktivít vo väčšej miere.

Čo môžeme urobiť my? 

Hlavnou úlohou všetkých zainteresovaných by malo byť odstránenie strachu dieťaťa z nepoznaného a pomôcť mu nadobudnúť istotu v jeho novom prostredí. Ako rodič nedajte dieťaťu najavo svoje vlastné obavy a smútok z odlúčenia, môže to u dieťaťa vyvolať umocnenie jeho strachu. Plač dieťaťa pri odlúčení od matky je jeho prirodzenou reakciou. 

Nekarhajte dieťa za to, že opäť v škôlke plakalo, ani sa mu ráno nevyhrážajte, ak bude plakať. Pozitívna motivácia a pochvala je určite správnejším prostriedkom. Ak je dieťa príliš plačlivé a nástup do materskej školy nesie veľmi ťažko, môže rodič požiadať o možnosť stráviť nejaký čas v škôlke s dieťaťom. Takýto režim zo zákona nesmie byť dlhší ako tri mesiace. 

Jedným z dôležitých faktorov ktoré ovplyvňujú proces adaptácie dieťaťa je miera dôvery v schopnosti učiteľky. Rodič by mal učiteľke plne dôverovať a dať na prípadné rady a odporúčania, o ktoré sa učiteľka podelí. Komunikujte a zdôverte sa jej so svojimi obavami, prípadne situáciou, ktorú ste so svojím dieťaťom zažili a mohla by mať vplyv na adaptáciu. 

Viac tipov ako uľahčiť vášmu dieťaťu adaptáciu na nové prostredie materskej školy nájdete na www.predskolskyatlas.sk