Dňa 15.10.2015(štvrtok) k nám zavítala opäť návšteva z KR PZ Košice, PZ SR. Pani kpt.Mgr. Janka Tabačková si priviedla aj kolegyňu kpt.JUDr. Beátu Zelenákovú.

Pani policajtky najprv dávali deťom rôzne otázky zamerané na dopravnú výchovu(čo si zapamätali z predchádzajúceho stretnutia) a deti na ne odpovedali,  určovali na papierových semaforoch farby podľa jednotlivých zadaných úloh. Potom spolu s policajtkami deti  rozprávali o tom, čo škodí zdraviu človeka a čo je zdravé, rozlišovali nebezpečné a bezpečné predmety, skladali rozstrihané obrázky dopravných značiek, rozlišovali a určovali dôležité telefónne čísla(na políciu, záchrannú službu, hasičov+ tiesňovú linku)  a s Póla (postavička v prac.zošite) ich ,,sprevádzala“ týmito úlohami v pracovnom zošite. Počúvali skutočný príbeh o chlapčekovi, ktorý zachránil mamku v bezvedomí a zavolal pomocou mobilného telefónu záchranku. Vyskúšali si v modelovej situácii volanie v núdzovej situácii na tiesňovú linku a pod. Tiež sa dozvedeli o tom, čo potrebuje policajt k výkonu svojej práce. A nakoniec si vyskúšali chôdzu pomedzi prekážky cez okuliare(cez ktoré je vidieť rozmazane), cez ktoré je rozmazaný obraz a poukazujú na to,  ako vidí človek, ktorý si sadne do auta pod vplyvom alkoholu.

   Tento projekt ,,Póla radí deťom “ bol dnešným dňom ukončený a veríme, že si deti zapamätali rôzne situácie, v ktorých sa môžu tiež ocitnúť a ako sa v nich zachovať.

Ďakujeme policajtkám za spoluprácu, ich milý prístup a za to, že mali záujem prísť k našim deťom a  nové ich naučiť.