Aj tento rok sme v spolupráci s CZ KE -Terasa pripravili športový deň. Konal sa 10.10.2015 na Alpinke.

Všetci sme sa tešili na deti a a ďakujeme každému kto sa zúčastnil , a tak strávil sobotné popoludnie s inými deťmi a rodičmi.

V dané dopoludnie privítala pani riaditeľka na začiatku deti s rodičmi a tie sa potom mohli vybrať spolu s rodičmi po lesnej cestičke a plniť rôzne úlohy  na stanovištiach. Tento rok bol zameraný na netypické zviera -bizóna , nežijúce v SR, ale o to zaujímavejšie. Tiež si deti mohli pripraviť indiánske čelenky a mať ich na hlave(tí ktorí nemali, dostali). Deti sa hrali na Indiánov, mohli poznávať ako žili Indiáni a k tomu boli prispôsobené i úlohy na stanovištiach.

Mohli si napr. vyskúšať strieľanie lukom do terča,  navliekať koráliky a vyrobiť si indiánsky náramok, ochutnávať  rôzne pokrmy a hádať, ktoré asi jedli Indiáni...A tiež pre oteckov a ich ratolesti bola pripravená bonusová úloha- deti si usadili na koňa, dieťa dostalo palicou a malo triafať s palicou do šušiek zavesených na povrázku pripevnenom o stromy. Táto úloha, ale i ostatné stanovištia sa deťom páčili. Spoločné chvíle spestrilo i opekanie, spev, modlitba...

Sme vďační Bohu, že nám pomohol zrealizovať túto aktivitu.