Deň materských škôl

Dnes sme oslávili Deň materských škôl. Deti súťažili, zabávali sa a dostali aj sladkú odmenu. Zdolávali prekážky, tancovali stoličkový tanec, hrali hru s loptičkami. Nakoniec si deti zatancovali na škôlkarskej mini diskotéke.

 

JESENNÝ EKODEŇ

V sobotu 12.11. sa uskutočnil Jesenný EKODEŇ. Rodičia spolu s deťmi upratovali školské dvory - zametali a hrabali lístie napadané zo stromov. Ďakujeme všetkým za pomoc. Pripravili ste tak svojim deťom pekné prostredie pre pobyt vonku.

 

Zážitky z Tanzánie – náboženstvo

Pán farár Ondrej Kolárovský na náboženstve deťom ukázal na interaktívnej tabuli fotky z návštevy Tanzánie a porozprával im svoje zážitky. Deti tak mohli vidieť krajinu v Afrike, ľudí, ktorí tam žijú, školu, atď...Deti kládli otázky o spôsobe života v Afrike a pán farár im odpovedal.

 

Reportáž o našej škôlke – Rádio Regina

V sobotu 19.novembra si mohli všetci  vypočuť na Rádiu RTVS Regina krátku reportáž z našej materskej školy v relácii Život viery. Naše deti tam spievali, rozprávali, modlili sa.

 

Meranie očiek

Dňa 14.11.2016 sa uskutočnilo preventívne skríningové meranie očí moderným bezdotykovým prístrojom 2WIN, ktorý dokáže s vysokou mierou spoľahlivosti odhaliť existujúce alebo začínajúce poruchy zraku: > krátkozrakosť > ďalekozrakosť > tupozrakosť > astigmatizmus > škúlenie. Rodičia boli informovaní o výsledku vyšetrenia.

 

Kurz korčuľovania

Deti sa zúčastnili kurzu korčuľovania v CROW ARÉNE (21.11.-2.2.2016).