Dňa 24.3.2017 sme s deťmi 2.triedy navštívili zubnú ambulanciu pána Dr. Jelineka. Deti mohli vidieť prácu zubára. Pán doktor bol milý a odpovedal deťom na ich otázky. V ambulancii sme stretli aj pani zubárku, ktorá mala pacientku, a tiež ochotne ukázala to ako pracuje. Na záver deti dostali ako darček presýpacie hodiny a úžasné balónové zvieratká, ktoré im pán doktor vyrobil.