Dňa 17.3.2017 sme navštívili s našimi budúcimi prvákmi cirkevnú ZŠ Bernolákova 18. Hneď na začiatku nás privítala milo pani učiteľka a usadila predškolákov k prváčikom po jednom. V úvode hodiny nám prváci zaspievali po anglicky, predviedli to, ako sa naučili čítať a čítali v šlabikári. Spolu s našimi predškolákmi plnili úlohy na pracovnom liste - určovali prvú hlásku v slove a prváci im slová napísali pod obrázok, skladali z geometrických tvarov rôzne výtvory podľa vlastnej predstavy. Prváci nám predviedli aj to, ako vedia počítať v hre: Matematický vláčik, a tiež nám zaspievali kresťanskú pieseň a naši škôlkári tiež.
Na záver prváci hodnotili pečiatkami lienok(chválim) pracovné listy škôlkárom.

Veríme, že sa našim predškolákom návšteva v škole páčila , veď do veľkej školy nastúpia o niekoľko mesiacov....