Predplavecký kurz

Deti z 2.triedy sa zúčastnili predplaveckého kurzu (2.-12.5.2017). Najprv sa rozcvičili na suchu pomocou motivačných riekaniek a potom už vhupli do vody... Oboznamovali sa s vodou, skúšali splývanie, prsia, kraul. Deti mali väčšinou radosť z vody, niektoré potrebovali viac povzbudenia, ale aj tie to nakoniec zvládali fajn. Veríme, že sa im na plaveckom páčilo a svoje zručnosti zúžitkujú aj v budúcnosti.

 

JARNÝ EKODEŇ

Dňa 20.5.2017 sa uskutočnil JARNÝ EKODEŇ. Prišli rodičia i deti a spoločne s kolektívom EMŠ upravovali školské dvory, natierali" vláčik", pracovali v komunitnej záhradke pri našej materskej škole, ockovia opravovali poškodený plech...Ďakujeme za pomoc všetkým, ktorí prispeli svojím časom i rukami a pomohli k úprave školských dvorov, ktoré slúžia deťom každý deň. 

 

Vystúpenie pre mamičky

Pri príležitosti Dňa matiek deti vystúpili s programom pre svoje mamičky. Piesne, básne a k tomu malé tančeky, boli pre mamky ako veľké darčeky. Z lásky - mamke tiež darček dali a pekne sa na ňu usmievali. Veríme, že sa mamkám vystúpenie páčilo a ich srdce aj radosťou poskočilo. 

 

Návšteva knižnice Nezábudka

Dňa 24.5.2017 sme s deťmi 2.triedy navštívili knižnicu Nezábudka. Deti boli motivované krátkym príbehom o kapitánovi Bubu a zahrali sa na "námorníkov". Deti mali hľadať uložené vlajky v priestore knižnice a postupne plnili úlohy, ktoré im teta knihovníčka prečítala z vlajky(napr.recitovali báseň, menovalim rozprávky, ktoré im rodičia doma čítajú, odpovedali na otázku kto je ilustrátor, spisovateľ, ilustrácia...). Na záver za odmenu, že splnili všetky úlohy im teta knihovníčka prečítala rozprávku o kapitánovi.