Zasa v sobotu, ale novembrovú 21.11. sme sa stretli v škôlke na škôlkárskom dvore aj spolu s rodičmi a pripravovali sme náš dvor na blížiacu sa zimu. Pohrabali sme opadané lístie, vyčistili sme kvetinové hriadky od suchých častí kvetov, ostríhali sme ruže. Najviac pracovali naši rodičia ockovia ,mamky aj jeden ochotný dedko. My ešte toľko sily nemáme, ale snažili sme sa pomáhať im.

Vieme, že o našu prírodu ktorú pre nás stvoril Pán Boh sa máme starať a chrániť ju. Chceme sa postarať aj o vtáčiky, pre ktoré máme pripravené na zimu dve vtáčie búdky.

Za našu prácu sme dostali aj odmenu-čokoládový peniaz a medailu "Malý ochranca", hoci bola papierová aj tak sme sa tešili.