Mikuláš

Aj deti z našej MŠ privítali Mikuláša. Zaspievali mu, zarecitovali, odfotili sa s ním a dostali sladkú odmenu v podobe adventného kalendára.

 

Návšteva sokoliara

Dňa 9.12.2016 nás navštívil sokoliar s piatimi dravcami. Pekne ich usadil na stojančeky a vtáky trpezlivo čakali, kým príde na nich rad. Sokoliar postupne predstavil deťom sovy, myšiakov, a tiež všetkým predviedol ukážku letov týchto dravcov. Deti zistili pohladením aj to, aké jemné perie má výr. Deti sa dozvedeli o živote týchto dravcov a mali pekný zážitok. Veríme, že sa im návšteva sokoliara páčila. 

 

Adventné vystúpenie na Službách Božích v ECAV KE-Terasa

Na 4.adventnú nedeľu sa deti z našej EMŠ zúčastnili Služieb Božích. Na začiatku sa k deťom prihovorila Alenka Kolárovská s maňuškou a potom už nastúpili na scénu deti z oboch tried. Básne, piesne, vinše zaznievali a Bohu nimi chválu vzdávali. Nasledovala perfektná lekcia pre deti, ktorá bola pútavá a zaujímavá. A samozrejme nesmeli chýbať piesne chvály v podaní spevokolu Muškátiky.  Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili.

 

Vianočná besiedka

V oboch triedach sme si pripomenuli , že sa Pán Ježiš narodil a Boh nás darom obdaril. Na úvod sa k prítomným prihovoril pán farár Ondrej Kolárovský. 
Deti recitovali básne, spievali koledy a piesne so zimnou tematikou, prihovorili sa všetkým rodičom, starým rodičom vinšom. 
Spoločne sme strávili pekné a príjemné chvíle.

 

Vianočná lekcia biblických príbehov

V stredu popoludní sme privítali tetu Agi, Silviku a uja Doda. Prišli s vianočným príbehom o ovečke. Spolu sme si zaspievali a porozprávali sa o Vianociach.