Senzomotorický enviro.chodník

Apríl - Deti oboch tried mali v jedno dopoludnie pripravený senzomotorický enviro-chodník (tráva, kamene, piesok, konáriky, voda), cez ktorý mohli prejsť. Veľmi sa im to páčilo a mali z toho veľkú radosť. :)

 

Život v lese – prezentácia v podaní lesného pedagóga

Dňa 21.4.2017 nás navštívil lesný pedagóg, ktorý deťom porozprával o živote v lese. Na ukážku im priniesol lebku líšky a jeleňa s parohami. Taktiež im ukázal vábničky, píšťalku a fujaru, na ktoré im aj zahral. Deti si to taktiež mohli vyskúšať. Spoločne sme vyrobil búdku pre vtáčiky, ktorú nechal pre našu škôlku. Ako darček dostali deti pexeso so zvieratkami. Deti mali pekný zážitok.

 

 

Letecké múzeum Košice

Dňa 27.4.2017 sme s deťmi 2.triedy navštívili Letecké múzeum. Deti mali možnosť vidieť rôzne lietadlá, aj z minulosti. A tiež si mohli do jedného z nich aj sadnúť. Deťom sa páčili aj stíhačky, vrtuľníky či historické autá. Z návštevy múzea boli nadšené J