Dňa 23.10.2015(piatok) sme privítali vzácneho hosťa s Tanzánie – Martina Tanga, riaditeľa školy LEA. V tejto základnej škole majú zamestnanci EMŠ adoptované 11 ročné dievčatko Pendaeli Petro a pravidelne ju finančne podporujú.

  Martin Tango privítal deti veľmi srdečne. Tie mu zaspievali kresťanské piesne, ale aj po anglicky. Dokonca Martin Tango spieval v jazyku, ktorým hovoria v Afrike. Povedal deťom o tom, ako sa žije v Afrike, čím sa ľudia stravujú a pod. Deťom kládol rôzne otázky ohľadom Afriky –napr. aké zvieratá žijú v Afrike...a deti mu tiež kládli otázky a on na ne odpovedal.

Bol to príjemne strávený čas a tešíme sa, že nás navštívil z takej diaľky. Nech ho Boh žehná v jeho prác, rodine a všade, kde bude.