Články

Návšteva v Kokšov-Bakši u Ježka Separka (exkurzia v Kosite)

Dňa 30.9.2015 sme sa s deťmi 2.triedy vybrali autobusom do KOSITU v Kokšov-Bakši. Exkurzia bola zameraná na environmentálnu výchovu s dôrazom na separovanie odpadu a recykláciu. Pani z KOSITU nás privítala a pre deti pripravila rôzne aktivity v tzv. Centre environmentálnej vý…

Hudobná rozprávka "O nezbednej Petre"

V jeden utorok prišiel do našej škôlky ujo Janko Hrubovčák s rozprávkou o nezbednej Petre, ktorá sa nevedela správať na ulici a nevedela dávať pozor na ceste. Spolu s ním sme ju to naučili. Naučili sme sa aj pesničku o semafore, ale zaspievali sme si aj iné pesničky, ktoré sa nám páčia ...že vraj…

Po stopách zvedavého ježka

V jednu sobotu sme sa rozhodli, že pôjdeme hľadať do lesa zvedavého ježka. Išli sme s rodičmi, bračekom aj sestričkou.
Pretože sa ježkovi páčilo skryť sa na Hornom Bankove tak sme išli tam.
Cesta za ježkom bola dlhá a my sme na nej plnili rôzne úlohy.
Dozvedeli sme sa, že jabľčka na chrbte do svojej komôrky nosí…

Šarkaniáda

V jeden nádherný jesenný deň sme sa vybrali s celou škôlkou do lesa na Horný Bankov. Obdivovali sme krásne sfarbené jesenné listy na stromoch, aj sme sa v nich brodili ako v snehu no už v tých popadaných. Najviac sme sa tešili na púšťanie šarkanov na našej lúčke v lese. Vetr…

Aktuality

Pokyny ku prevázdzke

Organizačné pokyny k školskému roku 2021/2022 si môžete stiahnuť tu

Potvrdenie o bezpriznakovosti si môžete stiahnuť tu

Zápis detí do EMŠ Muškátová pre školský rok 2021/2022
Zápis nových detí pre školský rok 2021/2022  nie je možný z kapacitných dôvodov.

¤ ×
¤ ×
¤ ×

Dumped variables

Template …/FrontendModule/templates/Content/viewArticlesList.phtml

$articles
array(4) {
  0 => object(Entities\Article) (18) {
   "title" private => string(65) "Návšteva v Kokšov-Bakši u Ježka Separka (exkurzia v Kosite) "
   "url" private => string(60) "c/navsteva-v-koksov-baksi-u-jezka-separka-exkurzia-v-kosite/"
   "slug" private => string(57) "navsteva-v-koksov-baksi-u-jezka-separka-exkurzia-v-kosite"
   "annotation" private => string(0) ""
   "content" private => string(930) "<p>Dňa 30.9.2015 sme sa s&nbsp;deťmi 2.triedy vybrali autobusom do KOSITU v&nbsp;Kok&scaron;ov-Bak&scaron;i. Exkurzia bola zameran&aacute; na enviro ... "
   "metaDesc" private => string(0) ""
   "publishFrom" private => object(DateTime) (3) {
     "date" => string(19) "2015-10-08 00:00:00"
     "timezone_type" => int(3)
     "timezone" => string(13) "Europe/Prague"
   }
   "publishTo" private => object(DateTime) (3) {
     "date" => string(19) "2015-12-31 00:00:00"
     "timezone_type" => int(3)
     "timezone" => string(13) "Europe/Prague"
   }
   "draft" private => float(0)
   "views" private => int(0)
   "discussionAllowed" private => bool(FALSE)
   "ratingAllowed" private => bool(FALSE)
   "createdOn" private => object(DateTime) (3) {
     "date" => string(19) "2015-10-08 12:53:16"
     "timezone_type" => int(3)
     "timezone" => string(13) "Europe/Prague"
   }
   "id" private => int(89)
   "createdBy" private => object(Proxies\EntitiesUserProxy) (35) {
     "_entityPersister" private => object(Doctrine\ORM\Persisters\BasicEntityPersister) (11) {
      ...
     }
     "_identifier" private => array(1) {
      ...
     }
     "__isInitialized__" => bool(FALSE)
     "login" private => NULL
     "passwd" private => NULL
     "fbUid" private => NULL
     "fbProvided" private => NULL
     "email" private => NULL
     "registredOn" private => NULL
     "lastLogOn" private => NULL
     "logCount" private => NULL
     "active" private => NULL
     "activationCode" private => NULL
     "name" private => NULL
     "surname" private => NULL
     "street" private => NULL
     "city" private => NULL
     "zip" private => NULL
     "icq" private => NULL
     "skype" private => NULL
     "msn" private => NULL
     "jabber" private => NULL
     "web" private => NULL
     "phone" private => NULL
     "cell" private => NULL
     "fax" private => NULL
     "id" private => NULL
     "createdArticles" private => NULL
     "createdEvents" private => NULL
     "uploadedFiles" private => NULL
     "createdNews" private => NULL
     "createdPages" private => NULL
     "permissions" private => NULL
     "userGroup" private => NULL
     "avatar" private => NULL
   }
   "rating" private => NULL
   "section" private => object(Entities\Section) (17) {
     "title" private => string(8) "Články"
     "url" private => string(7) "/clanky"
     "slug" private => string(6) "clanky"
     "lft" private => int(9)
     "rgt" private => int(10)
     "level" private => int(0)
     "publishFrom" private => NULL
     "publishTo" private => NULL
     "hidden" private => float(0)
     "id" private => int(12)
     "page" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "redirectTo" private => NULL
     "contentType" private => object(Proxies\EntitiesContentTypeProxy) (4) {
      ...
     }
     "articles" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "news" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "events" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "menus" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
   }
   "image" private => NULL
  }
  1 => object(Entities\Article) (18) {
   "title" private => string(39) "Hudobná rozprávka "O nezbednej Petre""
   "url" private => string(38) "c/hudobna-rozpravka-o-nezbednej-petre/"
   "slug" private => string(35) "hudobna-rozpravka-o-nezbednej-petre"
   "annotation" private => string(0) ""
   "content" private => string(555) "<p>V jeden utorok pri&scaron;iel do na&scaron;ej &scaron;k&ocirc;lky ujo Janko Hrubovč&aacute;k s rozpr&aacute;vkou o nezbednej Petre, ktor&aacute; s ... "
   "metaDesc" private => string(0) ""
   "publishFrom" private => object(DateTime) (3) {
     "date" => string(19) "2014-10-23 08:17:15"
     "timezone_type" => int(3)
     "timezone" => string(13) "Europe/Prague"
   }
   "publishTo" private => NULL
   "draft" private => float(0)
   "views" private => int(0)
   "discussionAllowed" private => bool(FALSE)
   "ratingAllowed" private => bool(FALSE)
   "createdOn" private => object(DateTime) (3) {
     "date" => string(19) "2014-10-23 08:17:15"
     "timezone_type" => int(3)
     "timezone" => string(13) "Europe/Prague"
   }
   "id" private => int(88)
   "createdBy" private => object(Proxies\EntitiesUserProxy) (35) {
     "_entityPersister" private => object(Doctrine\ORM\Persisters\BasicEntityPersister) (11) {
      ...
     }
     "_identifier" private => array(1) {
      ...
     }
     "__isInitialized__" => bool(FALSE)
     "login" private => NULL
     "passwd" private => NULL
     "fbUid" private => NULL
     "fbProvided" private => NULL
     "email" private => NULL
     "registredOn" private => NULL
     "lastLogOn" private => NULL
     "logCount" private => NULL
     "active" private => NULL
     "activationCode" private => NULL
     "name" private => NULL
     "surname" private => NULL
     "street" private => NULL
     "city" private => NULL
     "zip" private => NULL
     "icq" private => NULL
     "skype" private => NULL
     "msn" private => NULL
     "jabber" private => NULL
     "web" private => NULL
     "phone" private => NULL
     "cell" private => NULL
     "fax" private => NULL
     "id" private => NULL
     "createdArticles" private => NULL
     "createdEvents" private => NULL
     "uploadedFiles" private => NULL
     "createdNews" private => NULL
     "createdPages" private => NULL
     "permissions" private => NULL
     "userGroup" private => NULL
     "avatar" private => NULL
   }
   "rating" private => NULL
   "section" private => object(Entities\Section) (17) {
     "title" private => string(8) "Články"
     "url" private => string(7) "/clanky"
     "slug" private => string(6) "clanky"
     "lft" private => int(9)
     "rgt" private => int(10)
     "level" private => int(0)
     "publishFrom" private => NULL
     "publishTo" private => NULL
     "hidden" private => float(0)
     "id" private => int(12)
     "page" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "redirectTo" private => NULL
     "contentType" private => object(Proxies\EntitiesContentTypeProxy) (4) {
      ...
     }
     "articles" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "news" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "events" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "menus" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
   }
   "image" private => NULL
  }
  2 => object(Entities\Article) (18) {
   "title" private => string(29) "Po stopách zvedavého ježka"
   "url" private => string(29) "c/po-stopach-zvedaveho-jezka/"
   "slug" private => string(26) "po-stopach-zvedaveho-jezka"
   "annotation" private => string(0) ""
   "content" private => string(1106) "<p>V jednu sobotu sme sa rozhodli, že p&ocirc;jdeme hľadať do lesa zvedav&eacute;ho ježka. I&scaron;li sme s rodičmi, bračekom aj sestričkou.<b ... "
   "metaDesc" private => string(0) ""
   "publishFrom" private => object(DateTime) (3) {
     "date" => string(19) "2014-10-23 08:14:43"
     "timezone_type" => int(3)
     "timezone" => string(13) "Europe/Prague"
   }
   "publishTo" private => NULL
   "draft" private => float(0)
   "views" private => int(0)
   "discussionAllowed" private => bool(FALSE)
   "ratingAllowed" private => bool(FALSE)
   "createdOn" private => object(DateTime) (3) {
     "date" => string(19) "2014-10-23 08:14:43"
     "timezone_type" => int(3)
     "timezone" => string(13) "Europe/Prague"
   }
   "id" private => int(87)
   "createdBy" private => object(Proxies\EntitiesUserProxy) (35) {
     "_entityPersister" private => object(Doctrine\ORM\Persisters\BasicEntityPersister) (11) {
      ...
     }
     "_identifier" private => array(1) {
      ...
     }
     "__isInitialized__" => bool(FALSE)
     "login" private => NULL
     "passwd" private => NULL
     "fbUid" private => NULL
     "fbProvided" private => NULL
     "email" private => NULL
     "registredOn" private => NULL
     "lastLogOn" private => NULL
     "logCount" private => NULL
     "active" private => NULL
     "activationCode" private => NULL
     "name" private => NULL
     "surname" private => NULL
     "street" private => NULL
     "city" private => NULL
     "zip" private => NULL
     "icq" private => NULL
     "skype" private => NULL
     "msn" private => NULL
     "jabber" private => NULL
     "web" private => NULL
     "phone" private => NULL
     "cell" private => NULL
     "fax" private => NULL
     "id" private => NULL
     "createdArticles" private => NULL
     "createdEvents" private => NULL
     "uploadedFiles" private => NULL
     "createdNews" private => NULL
     "createdPages" private => NULL
     "permissions" private => NULL
     "userGroup" private => NULL
     "avatar" private => NULL
   }
   "rating" private => NULL
   "section" private => object(Entities\Section) (17) {
     "title" private => string(8) "Články"
     "url" private => string(7) "/clanky"
     "slug" private => string(6) "clanky"
     "lft" private => int(9)
     "rgt" private => int(10)
     "level" private => int(0)
     "publishFrom" private => NULL
     "publishTo" private => NULL
     "hidden" private => float(0)
     "id" private => int(12)
     "page" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "redirectTo" private => NULL
     "contentType" private => object(Proxies\EntitiesContentTypeProxy) (4) {
      ...
     }
     "articles" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "news" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "events" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "menus" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
   }
   "image" private => NULL
  }
  3 => object(Entities\Article) (18) {
   "title" private => string(12) "Šarkaniáda"
   "url" private => string(13) "c/sarkaniada/"
   "slug" private => string(10) "sarkaniada"
   "annotation" private => string(0) ""
   "content" private => string(727) "<p>V jeden n&aacute;dhern&yacute; jesenn&yacute; deň sme sa vybrali s celou &scaron;k&ocirc;lkou do lesa na Horn&yacute; Bankov. Obdivovali sme kr&aa ... "
   "metaDesc" private => string(0) ""
   "publishFrom" private => object(DateTime) (3) {
     "date" => string(19) "2014-10-23 08:13:20"
     "timezone_type" => int(3)
     "timezone" => string(13) "Europe/Prague"
   }
   "publishTo" private => NULL
   "draft" private => float(0)
   "views" private => int(0)
   "discussionAllowed" private => bool(FALSE)
   "ratingAllowed" private => bool(FALSE)
   "createdOn" private => object(DateTime) (3) {
     "date" => string(19) "2014-10-23 08:13:20"
     "timezone_type" => int(3)
     "timezone" => string(13) "Europe/Prague"
   }
   "id" private => int(86)
   "createdBy" private => object(Proxies\EntitiesUserProxy) (35) {
     "_entityPersister" private => object(Doctrine\ORM\Persisters\BasicEntityPersister) (11) {
      ...
     }
     "_identifier" private => array(1) {
      ...
     }
     "__isInitialized__" => bool(FALSE)
     "login" private => NULL
     "passwd" private => NULL
     "fbUid" private => NULL
     "fbProvided" private => NULL
     "email" private => NULL
     "registredOn" private => NULL
     "lastLogOn" private => NULL
     "logCount" private => NULL
     "active" private => NULL
     "activationCode" private => NULL
     "name" private => NULL
     "surname" private => NULL
     "street" private => NULL
     "city" private => NULL
     "zip" private => NULL
     "icq" private => NULL
     "skype" private => NULL
     "msn" private => NULL
     "jabber" private => NULL
     "web" private => NULL
     "phone" private => NULL
     "cell" private => NULL
     "fax" private => NULL
     "id" private => NULL
     "createdArticles" private => NULL
     "createdEvents" private => NULL
     "uploadedFiles" private => NULL
     "createdNews" private => NULL
     "createdPages" private => NULL
     "permissions" private => NULL
     "userGroup" private => NULL
     "avatar" private => NULL
   }
   "rating" private => NULL
   "section" private => object(Entities\Section) (17) {
     "title" private => string(8) "Články"
     "url" private => string(7) "/clanky"
     "slug" private => string(6) "clanky"
     "lft" private => int(9)
     "rgt" private => int(10)
     "level" private => int(0)
     "publishFrom" private => NULL
     "publishTo" private => NULL
     "hidden" private => float(0)
     "id" private => int(12)
     "page" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "redirectTo" private => NULL
     "contentType" private => object(Proxies\EntitiesContentTypeProxy) (4) {
      ...
     }
     "articles" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "news" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "events" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
     "menus" private => object(Doctrine\ORM\PersistentCollection) (9) {
      ...
     }
   }
   "image" private => NULL
  }
}
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url clanky/
page 9

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = clanky/
page = 9
¤ ×