Články

Póla radí deťom II.

Dňa 15.10.2015(štvrtok) k nám zavítala opäť návšteva z KR PZ Košice, PZ SR. Pani kpt.Mgr. Janka Tabačková si priviedla aj kolegyňu kpt.JUDr. Beátu Zelenákovú.

Pani policajtky najprv dávali deťom rôzne otázky zamerané na dopravnú výchovu(čo si zapam…

Návšteva policajtky v našej EMŠ- Póla radí deťom

V rámci projektu ,,Póla radí deťom“ navštívila našu EMŠ( 2.triedu)  kpt.Mgr. Janka Tabačková z KR PZ Košice, PZ SR.  Pre deti mala pripravený pracovný zošit určený pre predškolákov a zoznámila deti s kreslenou postavičkou „Pólou“…

Návšteva v Kokšov-Bakši u Ježka Separka (exkurzia v Kosite)

Dňa 30.9.2015 sme sa s deťmi 2.triedy vybrali autobusom do KOSITU v Kokšov-Bakši. Exkurzia bola zameraná na environmentálnu výchovu s dôrazom na separovanie odpadu a recykláciu. Pani z KOSITU nás privítala a pre deti pripravila rôzne aktivity v tzv. Centre environmentálnej vý…

Hudobná rozprávka "O nezbednej Petre"

V jeden utorok prišiel do našej škôlky ujo Janko Hrubovčák s rozprávkou o nezbednej Petre, ktorá sa nevedela správať na ulici a nevedela dávať pozor na ceste. Spolu s ním sme ju to naučili. Naučili sme sa aj pesničku o semafore, ale zaspievali sme si aj iné pesničky, ktoré sa nám páčia ...že vraj…

Aktuality

Zápis do EMŠ Muškátová 7

Zápis nových detí do Evanjelickej materskej školy na Muškátovej ul. pre školský rok 2019/2020 nie je možný z kapacitných dôvodov. /kritéria na prijímanie detí viď.Školský poriadok EMŠ Muškátová/.

Zápis nových detí do Evanjelickej materskej školy Exnárová 10 a do Evanjelickej špeciálnej materskej školy Exnárová 10 je v dňoch 2. - 3.5. 2019  od 10: 00 – 16: 00 hod. 

Darujte 2% dane

Budeme veľmi vďační, ak nám aj tento rok budete vedieť prispieť svojimi 2% z dane. Tlačovo nájdete tu.

Prázdniny

Milí rodičia, tu si môžete stiahnuť zoznam prázdnin aj s dátumami pre šk. r. 2018/2019 prazdniny.docx