Články

Medovníkový domček – hudobná rozprávka

V jedno pekné dopoludnie deti privítali uja Ľuba ml. a on im porozprával rozprávku Medovníkový domček. Rozprávku oživil piesňami a zapojil aj deti, ktoré ho s radosťou napodobňovali a spevom sa tiež pridali. Deti ujovi Ľubovi zatlieskali, aj mu pekne zamávali. 


Návšteva knižnice Nezábudka

V stredu 11.1.2017 naše kroky smerovali do knižnice Nezábudka, ktorú pravidelne navštevujeme s predškolákmi. Tentokrát sa deti mohli vybrať s pani knihovníčkou do dvoch rozprávok. Vypočuli si príbeh Ako sa stal Nevedko maliarom (z knihy Nevedkove dobrodružstvá) a tiež príbeh Futbal s papučou(rozprávka o…

Decembrové akcie

Mikuláš

Aj deti z našej MŠ privítali Mikuláša. Zaspievali mu, zarecitovali, odfotili sa s ním a dostali sladkú odmenu v podobe adventného kalendára.

 

Návšteva sokoliara

Dňa 9.12.2016 nás navští…

Novembrové akcie

Deň materských škôl

Dnes sme oslávili Deň materských škôl. Deti súťažili, zabávali sa a dostali aj sladkú odmenu. Zdolávali prekážky, tancovali stoličkový tanec, hrali hru s loptičkami. Nakoniec si deti zatancovali na škôlkarskej mini diskotéke.

Aktuality

Zápis do EMŠ Muškátová 7

Zápis nových detí do Evanjelickej materskej školy na Muškátovej ul. pre školský rok 2019/2020 nie je možný z kapacitných dôvodov. /kritéria na prijímanie detí viď.Školský poriadok EMŠ Muškátová/.

Zápis nových detí do Evanjelickej materskej školy Exnárová 10 a do Evanjelickej špeciálnej materskej školy Exnárová 10 je v dňoch 2. - 3.5. 2019  od 10: 00 – 16: 00 hod. 

Darujte 2% dane

Budeme veľmi vďační, ak nám aj tento rok budete vedieť prispieť svojimi 2% z dane. Tlačovo nájdete tu.

Prázdniny

Milí rodičia, tu si môžete stiahnuť zoznam prázdnin aj s dátumami pre šk. r. 2018/2019 prazdniny.docx