Články

Návšteva predškolákov u prváčikov v triede

Dňa 17.3.2017 sme navštívili s našimi budúcimi prvákmi cirkevnú ZŠ Bernolákova 18. Hneď na začiatku nás privítala milo pani učiteľka a usadila predškolákov k prváčikom po jednom. V úvode hodiny nám prváci zaspievali po anglicky, predviedli to, ako sa naučili čítať a čí…

Karneval 2017

KARNEVAL - veselá zábava :) aj v našej EMŠ sme si pripomenuli čas fašiangov. V piatkové dopoludnie sa škôlka zmenila na rozprávkovú. Deti prichádzali v rôznych kostýmoch - ako hasiči, policajti, princezné, zvieratká a pod. Zabávali sme…

Lyžiarsky kurz 2017

V termíne od 30.1.-3.2.2017 bol uskutočnený lyžiarsky kurz na Jahodnej – deti lyžovali po svahu, zvládli základnú techniku lyžovania a jazdu cez rôzne terénne nerovnosti (spád, prekážky).

Pokročilí si aj zasúťažili na čas :) Deti boli rozdelené do dvoch skupín a obe skupiny…

Otvorená hodina anglického jazyka

Niektoré deti z 1. a 2.triedy sa zúčastňujú pravidelne krúžku anglického jazyka v rámci školského roka. Nastal čas, aby sa ukázali čo sa naučili - aké slová, vety, piesne poznajú. Pani lektorka Katie pred rodičmi predviedla ukážkovú hodinu s deťmi a veríme, že sa rodičom tento spoločn…

Aktuality

Zápis do EMŠ Muškátová 7

Zápis nových detí do Evanjelickej materskej školy na Muškátovej ul. pre školský rok 2019/2020 nie je možný z kapacitných dôvodov. /kritéria na prijímanie detí viď.Školský poriadok EMŠ Muškátová/.

Zápis nových detí do Evanjelickej materskej školy Exnárová 10 a do Evanjelickej špeciálnej materskej školy Exnárová 10 je v dňoch 2. - 3.5. 2019  od 10: 00 – 16: 00 hod. 

Darujte 2% dane

Budeme veľmi vďační, ak nám aj tento rok budete vedieť prispieť svojimi 2% z dane. Tlačovo nájdete tu.

Prázdniny

Milí rodičia, tu si môžete stiahnuť zoznam prázdnin aj s dátumami pre šk. r. 2018/2019 prazdniny.docx