Články

„DÚHOVÁ NOC“ – noc v škôlke

Aj tento rok odvážlivci z našej materskej školy spali jednu noc s pani učiteľkami. Tohtoročná mala názov "DÚHOVÁ NOC". Hlavnou aktivitou bolo maľovanie farbami na fóliu, ktorá bola obtočená okolo domčeka, mostíka a kovovej konštrukcie na šk. dvore.

Ďakujeme Bohu, že počas aktivity nám…

ŠKOLSKÝ VÝLET – ZOO

Dňa 13.6. sme sa malí i veľkí vybrali do ZOO na školský výlet. Deti pozorovali zvieratká, ako vyzerajú, chodia, jedia, spia....

S veľkou triedou sme sa vybrali aj do DINOPARKU, kde niektoré boli prvýkrát, poobzerali si rôzne modely dinosaurov, niektoré mali aj pohyblivé časti a vydávali…

„OVOCNÍČKOVÁ OLYMPIÁDA“

V jednu júnovú sobotu sme sa zišli na veľkom dvore a otvorili sme športovú olympiádu, ktorá tento rok niesla názov "Ovocníčková olympiáda". Deti si aj zašportovali, aj sa napapali. Každé stanovište v sebe ukrývalo disciplínu daného ovocia. Deti si odniesli…

Športové hry v telocvični

S deťmi 2.triedy sme sa v jedno štvrtkové dopoludnie vybrali do základnej školy na Kežmarskej ulici č.28. Vstúpili sme s deťmi do veľkej telocvične, kde na nás už čakala ozdobená telocvična plná "kvapiek a dáždnikov" ( krásne papierové kvapky a dáždniky vyrobené školákmi povešan…

Aktuality

Zápis do EMŠ Muškátová 7

Zápis nových detí do Evanjelickej materskej školy na Muškátovej ul. pre školský rok 2019/2020 nie je možný z kapacitných dôvodov. /kritéria na prijímanie detí viď.Školský poriadok EMŠ Muškátová/.

Zápis nových detí do Evanjelickej materskej školy Exnárová 10 a do Evanjelickej špeciálnej materskej školy Exnárová 10 je v dňoch 2. - 3.5. 2019  od 10: 00 – 16: 00 hod. 

Darujte 2% dane

Budeme veľmi vďační, ak nám aj tento rok budete vedieť prispieť svojimi 2% z dane. Tlačovo nájdete tu.

Prázdniny

Milí rodičia, tu si môžete stiahnuť zoznam prázdnin aj s dátumami pre šk. r. 2018/2019 prazdniny.docx