Aktuality

Ďakujeme!

 

Ďakujeme všetkým našim dobrodincom, ktorí sa rozhodli darovať svoje 2% zo zaplatenej dane našej materskej škole!
Srdečná vďaka!

Jedálny lístok

 

     18-05-22-05.jpg

Výstavka "Biblia - kniha kníh"

Marec - mesiac knihy.

Výstavka "Biblia - kniha kníh"

Od stredy 25.marca 2015 do 2.apríla 2015 v čase od 7:00 do 17:00 hod. bude vo vestibule Evanjelickej materskej školy výstavka "Biblia - kniha kníh".

Srdečne pozývame malých aj veľkých!

Vážení rodičia a priaznivci Evanjelickej materskej školy!

Blíži sa čas, kedy sa budete rozhodovať komu poukážete svoje 2 % zo zaplatenej dane z Vašich príjmov. Bližšie info na www.rozhodni.sk
Budeme veľmi vďační, keď ich podarujete práve našej materskej škole.
Tento rok môžete svoje 2 % poukázať Evanjelickej materskej škole priamo cez naše Združenie rodičov pri Evanjelickej materskej škole Muškátová 7, 040 11.

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy zaplatenej dane" bude
k dispozícii v materskej škole, alebo na web stránke Evanjelickej materskej školy: vyhlasenie-2-2014.doc

Ďakujeme vopred za ústretovosť a ochotu pomôcť materskej škole!

Údaje o prijímateľovi:

Združenie rodičov pri Evanjelickej materskej škole
Muškátová 7, 040 11 Košice

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42244200

Jedálny lístok

 

     20-04-24-04.jpg

Články

Odklad dieťaťa do školy po novom

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Po novom ide o Pokračovanie povinného predprimárneho vzdel…

Poďakovanie učiteľom

Vážení učitelia, pripríležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch škôl na území Východn…

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url aktuality/
page 8

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = aktuality/
page = 8
¤ ×