Aktuality

Vystúpenie v rámci ekumenického koncertu

26.6. o 18:00 hod. ideme zaspievať "Škôlkársku hymnu" na ekumenický koncert speváckych zborov, ktorý má názov" Úžasná milosť". Je to aj o tej úžasnej milosti od Pána pre nás.

Rozprávková noc v škôlke

24.6. a 25.6. bude "Rozprávková noc v materskej škole" na čo sa veľmi tešíme.Vyskúšame si, či vydržíme jednu noc bez mamky.

Rišo Čanaky & Mária Podhradská

24.6. o 14,30 hod. sa budú naši predškoláci lúčiť so škôlkou, pomáhať im pri tom bude Richard Čanaky a Mária Podhradská. Samozrejme, že nebude chýbať ani rozlúčková torta!

Ukončenie predplaveckého kurzu

24.6. ukončíme predplavecký kurz s mokrým vysvedčením

Deň otcov

19.6. majú naši ockovia sviatok, je to Deň otcov. Pripravujeme našim "tatkom, tatikom, ocinkom" malé prekvapenia.

Články

Odklad dieťaťa do školy po novom

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Po novom ide o Pokračovanie povinného predprimárneho vzdel…

Poďakovanie učiteľom

Vážení učitelia, pripríležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch škôl na území Východn…

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url aktuality/
page 33

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = aktuality/
page = 33
¤ ×