Aktuality

Vianočný pozdrav

vianocny-pozdrav.jpg

Vianočné prázdniny

Od 23.12.2011 do 5.1.2012 bude prevádzka v našej materskej škole prerušená. Začneme v pondelok 9.1.2012.

Dôvodom je prerušenie prevádzky mestskej materskej školy v ktorej priestoroch sídlime.

18.december 2011

Na 4.adventnú nedeľu 18.decembra o 10:00 hod. vystúpia deti našej materskej školy s vianočným programom  na Službách Božích, pred Cirkevným zborom ECAV Košice -Terasa, ktorý je zriaďovateľom materskej školy. Srdečne Vás pozývame!

20.12.2011

Vianočná besiedka pri stromčeku s mamkou, ockom aj starkými. Pripomenieme si prvý príchod Pána Ježiša na tento svet - jeho narodenie v Betleheme.

14.12.2011

"Čimčaráda" - ideme do cirkusu s lenivým šašom, ktorému musia zahrať divadlo "O Čimovi a krásnej Čimke"./aj nám/.

Články

Odklad dieťaťa do školy po novom

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Po novom ide o Pokračovanie povinného predprimárneho vzdel…

Poďakovanie učiteľom

Vážení učitelia, pripríležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch škôl na území Východn…

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url aktuality/
page 31

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = aktuality/
page = 31
¤ ×