Aktuality

Desatoro čítania s deťmi

 

     fb-img-1490388702256.jpg

Poďakovanie

 

     Važení rodičia, starí rodičia a priaznivci našej materskej školy!

 Všetkým Vám, ktorí ste poukázali 2% zo svojej zaplatenej dane našej materskej škole cez Združenie rodičov pri Evanjelickej materskej škole úprimne ďakujeme !

Za finančné prostriedky z 2% za minulý rok boli zakúpené preliezky, pružinová hojdačka štvorlístok, bol doplnený  kabinet učebných pomôcok o nové UP na výchovno-vzdelávaciu činnosť detí. 
 

2% zo zaplatenej dane

 

    Vážení rodičia a priaznivci Evanjelickej materskej školy Muškátova !

Blíži sa čas, kedy sa budete rozhodovať komu poukážete
svoje 2 % (FO) 1% (právnické osoby) zo zaplatenej dane z Vašich príjmov.
Budeme veľmi vďační, ak ich podarujete práve našej materskej škole.

Svoje 2 % (1 %) môžete poukázať Evanjelickej materskej škole  priamo cez naše Združenie rodičov pri Evanjelickej materskej škole Muškátová 7,  040 11, ktoré je zaregistrované ako príjemca   2%.

Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy  zaplatenej dane" bude  k dispozícii v materskej škole, alebo na web stránke Evanjelickej materskej školy Muškátová.

 Podrobné informácie  na www.rozhodni.sk

 Ďakujeme vopred za ústretovosť a ochotu pomôcť materskej škole takýmto spôsobom!

Za finančné prostriedky z 2% za minulý rok boli zakúpené preliezky, pružinová hojdačka štvorlístok, bol doplnený  kabinet učebných pomôcok o nové UP na výchovno-vzdelávaciu činnosť detí.

Údaje o prijímateľovi

 
     

Údaje o prijímateľovi 2%
 
Združenie rodičov pri Evanjelickej materskej škole
Muškátová 7, 040 11 Košice

Právna forma: Občianske združenie

IČO/SID: 42244200

Jedálny lístok

 

     http://eskoly.sk/muskatova9

Články

Odklad dieťaťa do školy po novom

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Po novom ide o Pokračovanie povinného predprimárneho vzdel…

Poďakovanie učiteľom

Vážení učitelia, pripríležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch škôl na území Východn…

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url aktuality/
page 3

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = aktuality/
page = 3
¤ ×