Aktuality

Veľkonočné prianie

"Veľkonočnou radosťou prežiarené sviatočné dni prajú deti a zamestnanci Evanjelickej materskej školy".

Veľkonočné prázdniny

Počas veľkonočných prázdnin 5. a 10. apríla bude naša materská škola v prevádzke.

Želáme všetkým požehnaný "Tichý týždeň"!

šk. roky 2012/2013 a 2013/2014

Zápis nových detí do Evanjelickej materskej školy pre školské roky 2012/2013 a 2013/2014 nie je možný z kapacitných dôvodov.

Jarné prázdniny v EMŠ

Od 27.2. do 2.3.2012 bude prevádzka našej materskej školy prerušená z dôvodu jarných prázdnin v Košickom kraji. Sídlime v objekte mestskej materskej školy, ktorá má podľa harmonogramu referátu školstva MMK z úsporných dôvodov prevádzku prerušenú /vykurovanie objektu a dodávka stravy/.

Prevádzka v našej materskej škole /aj v mestskej materskej škole/ bude prerušená aj 5. a 6. marca z dôvodu prerušenia distribúcie elektrickej energie. Dôvodom sú plánované práce na elektrozariadení. Ospravedlňujeme sa za tieto skutočnosti a za vzniknuté problémy v rodinách /kde dať deti/ ale je to mimo naše možnosti.

Ďakujeme za porozumenie a želáme pokojný pôstny čas!

Vážení rodičia

Chcete pomôcť našej materskej škole 2% zo zaplatenej dane? Už tento rok tak môžete urobiť, keď poukážete svoje 2% z Vašej zaplatenej dane Združeniu rodičov pri Evanjelickej materskej škole. Bližšie informácie nájdete v sekcii "Podporte nás". Informácie na: www.rozhodni.sk.

Články

Odklad dieťaťa do školy po novom

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Po novom ide o Pokračovanie povinného predprimárneho vzdel…

Poďakovanie učiteľom

Vážení učitelia, pripríležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch škôl na území Východn…

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url aktuality/
page 29

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = aktuality/
page = 29
¤ ×