Aktuality

Jedálny lístok

jedalny-listok6.jpg

Putovná výstava Biblií

V knižnici Nezábudka na Lesníckej ul. začína 18.6.2012 o 13,00 hod. putovná výstava Biblií. Výstava potrvá do 29.6.2012.

Predplavecký kurz

Od pondelka 18.6. začíname predplavecký kurz v Detskom klube ZPDaM Ťahanovské riadky 23. Kurz odborne zastrešuje Baby klub Bocianik. V pondelok odchádzame zo škôlky o 9,30 hod., ďalšie dni do 28.6. 2012 odchádzame o 8,30 hod.

13.jún, 15.jún

V stredu 13. júna prídu k nám zvieratká zo ZOO.

V piatok 15. júna ideme na výlet do Janovíka na ranč. Pozrieme si westernové mestečko, koníky a možno sa na nich aj povozíme.

Škôlkárska olympiáda 9.6.2012

pozvanka.jpg

Články

Odklad dieťaťa do školy po novom

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Po novom ide o Pokračovanie povinného predprimárneho vzdel…

Poďakovanie učiteľom

Vážení učitelia, pripríležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch škôl na území Východn…

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url aktuality/
page 26

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = aktuality/
page = 26
¤ ×