Aktuality

Jedálny lístok

jedalny-listok10.jpg

Deň dobrovoľníctva

V sobotu 22.septembra 2012 od 8,30 hod. bude v našej materskej škole Deň dobrovoľníctva, Jesenný Ekodeň.
Pozývame rodičov a dobrovoľníkov, aby prišli a pomohli skrášliť, upraviť školské dvory, na ktorých naše deti trávia škôlkársky čas.

Tešíme sa na Vás!

Celoškolský aktív rodičov - RZ

Vo štvrtok 20.septembra o 17,00 hod. sa bude konať celoškolský aktív Združenia rodičov pri Evanjelickej materskej škole. Účasť rodičov /zákonných zástupcov detí/ je nutná!

Tešíme sa na hojnú účasť!

13.9. - štvrtok

Na deň 13.9.2012 /štvrtok/ je vyhlásený celoslovenský štrajk učiteľov. Prevádzka v našej materskej škole bude skrátená od 6,30 - 12,30 hod.
Šrajk učiteľov za lepšie podmienky v školstve zamestnanci EMŠ podporujú, prevádzka materskej školy však prerušená nebude.

Pozvánka

V nedeľu 9.9. 2012 o 10:00 hod. v zasadačke Magistrátu /Biely dom/ začneme spolu na službách Božích Cirkevného zboru ECAV Košice - Terasa nový školský rok. Súčasťou služieb Božích bude požehnanie detí, krátky vstup pre deti, modlitby za deti, učiteľov.
Srdečne pozývame a tešíme sa na Vás!

Články

Odklad dieťaťa do školy po novom

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Po novom ide o Pokračovanie povinného predprimárneho vzdel…

Poďakovanie učiteľom

Vážení učitelia, pripríležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch škôl na území Východn…

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url aktuality/
page 24

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = aktuality/
page = 24
¤ ×