Aktuality

Vianočné prianie


"Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle"
Lukáš 2,14

Božím pokojom a požehnaním naplnené vianočné sviatky a celý rok 2013 prajú deti a zamestnanci Evanjelickej materskej školy.

 

Vianočné prázdniny v EMŠ

 

Počas vianočných prázdnin od 24.12.2012 do 4.1.2013 bude prevádzka materskej školy prerušená.
V pondelok 7.1.2013 bude prevádzka poldenná do 13:00 hod. Deti si donesú desiatu.
8.1.2013 v utorok, začne riadna prevádzka materskej školy.

Jedálny lístok

jedalny-listok2.jpg

3.adventná nedeľa Cirkevného zboru ECAV Košice-Terasa

V nedeľu 16.12.2012 o 10:00 hod.na adventných službách Božích vystúpia deti z oboch tried Evanjelickej materskej školy s vianočným programom.

Tešíme sa na hojnú účasť rodičov a detí!

Želáme Vám aj nám požehnaný adventný čas!

Vianočná besiedka - zmena!

Vianočná besiedka bude vo štvrtok 20.12.2012.
Čas ostáva: 1.trieda o 15:30 hod.
                  2.trieda o 15:50 hod.

Srdečne pozývame!

Články

Odklad dieťaťa do školy po novom

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Po novom ide o Pokračovanie povinného predprimárneho vzdel…

Poďakovanie učiteľom

Vážení učitelia, pripríležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch škôl na území Východn…

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url aktuality/
page 22

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = aktuality/
page = 22
¤ ×