Aktuality

Srdečná vďaka!

Ďakujeme z celého srdca všetkým ochotným darcom, ktorí sa rozhodli darovať 2% zo svojej zaplatenej dane práve našej materskej škole!

Srdečná vďaka!

Veľkonočné prianie

"Veľkonočnú radosť z Kristovho vzkriesenia prajú všetkým Vám, zamestnanci Evanjelickej materskej školy".

Jedálny lístok

 

jl29040305.jpg

Vážení rodičia a priaznivci Evanjelickej materskej školy!

 

Blíži sa čas, kedy sa budete rozhodovať komu poukážete svoje 2 % zo zaplatenej dane z Vašich príjmov. Budeme veľmi vďační, keď ich podarujete práve našej materskej škole. Tento rok môžete svoje 2 % poukázať Evanjelickej materskej škole cez Občianske združenie Kairos.

Kópiu "Vyhlásenia o poukázaní sumy" ktorú budete zasielať na Daňový úrad je nutné doručiť Evanjelickej materskej škole. Tlačivo "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane" je k dispozícii v materskej škole, alebo na web stránke Evanjelickej materskej školy: vyhlasenie.rtf

Podrobné informácie na www.rozhodni.sk

Ďakujeme vopred za ústretovosť a ochotu pomôcť materskej škole!

Údaje o prijímateľovi:

Občianske združenie Kairos
Šafárikova trieda 8, 040 11 Košice-západ
Právna forma: Občianske združenie
Identifikačné číslo prijímateľa: 35575328

Čo nás čaká v marci a apríli

   

    co-nas-caka-v-marci-2013-1.jpg

 

Články

Odklad dieťaťa do školy po novom

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Po novom ide o Pokračovanie povinného predprimárneho vzdel…

Poďakovanie učiteľom

Vážení učitelia, pripríležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch škôl na území Východn…

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url aktuality/
page 19

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = aktuality/
page = 19
¤ ×