Aktuality

Jedálny lístok

 

     jl-09091309.jpg

Milí rodičia!

 

Srdečne Vás pozývame s Vašimi deťmi na slávnostné Služby Božie Cirkevného zboru ECAV Košice -Terasa, ktoré sa budú konať v nedeľu 8.9.2013 o 10:00 hod. v zasadačke Magistrátu mesta Košice ku otvoreniu nového školského roka 2013/2014.
Slávnostné Služby Božie budú s detskou lekciou a požehnaním detí, študentov a učiteľov.

Tešíme sa na Vás!

Nástup do škôlky

 

     nastup-do-skolky.jpg

Jedálny lístok

 

     jl02090809.jpg

Zátvor EMŠ počas prázdnin.


Do 2.augusta 2013 je prevádzka materskej školy prerušená.

Letná  prevádzka s prázdninovým programom  začne 5.augusta 2013 od 7,00 hod. do 16,30hod. každý pracovný deň.

Prevádzka bude zabezpečená v  jednej triede pre deti zamestnaných rodičov.

 
Želáme pokojný letný čas!


Články

Odklad dieťaťa do školy po novom

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Po novom ide o Pokračovanie povinného predprimárneho vzdel…

Poďakovanie učiteľom

Vážení učitelia, pripríležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch škôl na území Východn…

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url aktuality/
page 17

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = aktuality/
page = 17
¤ ×