Aktuality

Výstavka Betlehemov.

Na 3.adventný týždeň pripravujeme vo vestibule EMŠ výstavku Betlehemov. Výstavka potrvá od 16. 12. do 21.12.2013, každý deň od 15:00 do 17:00 hod. V sobotu 21.12.2013 od 9:00 hod. do 13:00 hod. Uvítame ochotu požičať Betlehemy akéhokoľvek druhu a veku!

Vopred ďakujeme!

Čo nás čaká v decembri

 

     co-bude-v-decembri-2013.jpg

Jedálny lístok

 

     jl25110112.jpg

Návšteva chrámu ECAV - detské bohoslužby

Návšteva chrámu evanjelickej cirkvi a.v. na Mlynskej ulici, ktorá mala byť v stredu 30.10. 2013 pri príležitosti Pamiatky reformácie, sa prekladá na štvrtok 7.11.2013 o 11:00 hod.

Dôvodom je nízky počet detí v 2.triede /prázdniny/.

Doprava detí bude zabezpečená mikrobusom.

Jesenné prázdniny

Počas jesenných prázdnin 30. - 31.10.2013 naša materská škola je v prevádzke.
V piatok 1.11.2013 /štátny sviatok/ je materská škola zatvorená.

Články

Odklad dieťaťa do školy po novom

S účinnosťou od 1.1.2021 boli odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky a dodatočné odloženie plnenia povinnej školskej dochádzky zrušené. Po novom ide o Pokračovanie povinného predprimárneho vzdel…

Poďakovanie učiteľom

Vážení učitelia, pripríležitosti 28. marca, v deň narodenia Jana Amosa Komenského, máme vzácnu príležitosť vzdať úctu všetkým učiteľom na všetkých typoch škôl na území Východn…

¤ ×
¤ ×
¤ ×
¤ ×

Frontend:Content:viewSection

Parameter Value
url aktuality/
page 15

Routers

Matched? Class Mask Defaults Request
no Nette\Application\Route login/<action> presenter = Login
action = default
no Nette\Application\Route module = Frontend
presenter = Content
action = viewHomepage
url = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/content/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Content
presenter = Pages
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/files/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Files
presenter = Files
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route admin/users/<presenter>/<action>/<id> module = Backend:Users
presenter = Users
action = index
id = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/c/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewArticle
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/a/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewEvent
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category>/n/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewNews
category = 
NULL

slug = 
NULL

no Nette\Application\Route <category [A-Za-z0-9-/]+>/g/<slug> module = Frontend
presenter = Content
action = viewGallery
slug = 
NULL

yes Nette\Application\Route <url [A-Za-z0-9-/]+> module = Frontend
presenter = Content
action = viewSection
Frontend:Content:viewSection
url = aktuality/
page = 15
¤ ×